Ασθενής αυτο-αξιολόγησης (Tramm, el)

Fallzahlen Herzogtum Lauenburg, Suchhilfe für Ärzte in Tramm und eine CORONA Selbstauskunft mit Datenschutz.

Έχετε μια λοίμωξη COVID-19; Αξιολογήσει τα συμπτώματα και τις υποκείμενες συνθήκες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων. Όλες οι συμμετοχές είναι ιδιωτικές και δεν θα αποθηκευτούν.

Δήλωση Απορρήτου

Τα στοιχεία σας παραμένουν στο ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης και δεν θα αποθηκευτούν. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι καταχωρήσεις είναι ιδιωτικές.


            

Wir bitten die Inhaber der Webseite www.tramm.de uns den Link der Haupt-CORONA Seite zu geben, damit wir den hier veröffentlichen können. Eine einfache Textdatei genügt, lesen Sie dazu die technischen Details